کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irihs2016.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
علوم اسلامی
علوم انسانی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
علوم قرآن و حدیثعلوم اسلامی
الهیات و معارف اسلامیعلوم اسلامی
فقه و حقوقعلوم اسلامی
فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقیعلوم اسلامی
اسلام و مبانی علوم انسانیعلوم اسلامی
علوم سیاسی و روابط بین المللعلوم انسانی
روان شناسی و علوم رفتاریعلوم انسانی
مدیریت و اقتصادعلوم انسانی
جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطاتعلوم انسانی
آموزش و پرورشعلوم انسانی
ادبیات، تاریخ و فرهنگعلوم انسانی
بومی سازی رشته های علوم انسانیعلوم انسانی
سایر موضوعات مرتبطعلوم انسانی


ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 شهریور 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 شهریور 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
30 آبان 1395
تاریخ برگزاری
29 و 30 آذرماه 1395
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر